Systemy alarmowe

Montaż systemów alarmowych

Nasza firma oferuje obsługę w zakresie systemów alarmowych. Projektujemy instalacje, dokonujemy montażu i dostarczamy wszystkie niezbędne elementy systemu. Zapewniamy również serwis istniejących instalacji alarmowych.

Zadaniem systemów alarmowych jest informowanie o zdarzeniach, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi bądź mienia. Wyodrębniamy tutaj podstawowy podział na system przewodowy i bezprzewodowy. Zasadniczą ich różnicą jest sposób łączenia się czujek z modułem alarmowym, a co za tym idzie konieczność lub nie wykonania okablowania. Niezależnie jednak od dokonanego wyboru wszystkie składają się z systemu czujników, manipulatora oraz pilota, a także sygnalizatora dźwiękowego bądź optyczno-akustycznego. Istnieje możliwość połączania ich w kompleksowy system zabezpieczeń poprzez dołączenie bezprzewodowej instalacji telewizji przemysłowej.

alarmy

Czujniki – element systemy alarmowego

Oferujemy naszym Klientom szeroki wachlarz produktów do wyboru. W szczególności w zakresie różnorodnych urządzeń detekcyjnych proponujemy:

  • czujniki ruchu, w tym na podczerwień (PIR)
  • czujniki czadu
  • czujniki dymu i ciepła
  • czujniki dymu papierosowego
  • czujniki gazu ziemnego
  • czujniki obecności wody
  • czujniki sejsmiczne
  • czujniki temperatury
  • czujniki zbicia szyby

Gotowe zestawy alarmowe

Ponadto w sprzedaży dostępne są również gotowe zestawy alarmowe składające się z kilku czujników tego samego bądź różnych typów. Zawierają one wszystkie niezbędne elementy do samodzielnego wykonania systemu alarmowego.

Mini alarmy

Pewną odmianą systemów alarmowychmini alarmy. Można nimi zabezpieczyć pomieszczenie bez konieczności instalacji kompletnego systemu. Należą do nich autonomiczne czujniki ruchu, czujniki wejścia czy też sygnalizatory wejść.

Systemy sygnalizacji pożarowej

Odrębną grupę produktową stanowią systemy sygnalizacji pożarowej. Ich zadaniem jest wczesne wykrycie zagrożenia, co w efekcie może uratować życie lub zminimalizować ewentualne straty materialne.